Šta je KBT?

Kognitivno bihejvioralna terapija(KBT) predstavlja psihoterapijski modalitet koji je nastao integracijom kognitivne  sa jedne i bihejvioralne terapije sa druge strane.Obje predstavljaju psihološke principe čiji su osnovni postulati izvedeni iz teorija učenja,eksperimentalne psihologije,evolucione psihologije i drugih naučnih disciplina koji se bave proučavanjem ljudskog ponašanja.

 

Rodonačelnici kognitivne terapije,Albert Elis i Aron Bek gotovo u isto vrijeme objavljuju 60-tih godina prošlog vijeka svoje prve radove ,nezavisno jedan od drugog.Elis je inicirao racionalno emotivnu terapiju ,kroz formulaciju tzv A-B-C modela.

Bek je u to vrijeme proučavao obrasce razmišljanja kod depresivnih pacijenata i došao do zaključka da ono što je gotovo zajedničko  kod svih oboljelih od depresije negativno vidjenje:sebe,svijeta oko sebe i budućnosti.Ovaj kognitivni obrazac predstavlja tzv.kognitivni trijas depresije.

 

Bihejvioralna terapija daje prednost mjenjanju načina ponašanja,a kognitivna mjenjanju načina razmišljanja iako ne isključuju jedna drugu.

Medjutim,u tretmanu raznih psiholoških i psihijatrijskih poremećaja pokazalo se da kombinacija oba ova pristupa daje bolje rezultate nego ,,izolovani,, oblik bilo kognitivne ili bihejvioralne terapije.Tako da  od 80-tih i 90-tih godina XX vijeka nastupaju trendovi integracije kognitivne i bihejvioralne terapije

Cilj kognitivno bihejvioralne terapije je da se izmjenom disfunkcionalnih misli i sprečavanjem maladaptivnog  ponašanja, a   učenjem novog adaptivnog oblika ponašanja redukuju simptomi i patološki sadržaji odredjenog psihološkog ili psihijatrijskog poremećaja.

KBT je direktivna,strukturisana,vremenski ograničena terapija(prosjek od 8-20 seansi) ,usmjerena na simptome,sadašnjost i budućnost,u kojem i terapeut i pacijent imaju aktivno učešće.

Klinička praksa i istraživanja su pokazala da su indikacije za primjenu KBT odredjene efikasnošću ove terapije,pa se izdvajaju:

▪Anksiozni poremećaji(panični poremećaj,generalizovani anksiozni poremećaj,fobije-agorafobija,jednostavna fobija,socijalna fobija,opsesivno-kompulzivni poremećaj,hipohondrija,posttraumatski stresni poremećaj)

▪Poremećaji raspoloženja(distimija,unipolarna depresija,bipolarni poremećaj)

▪Seksualni poremećaji

 

 

▪Poremećaji ishrane

▪Konverzivni poremećaji

▪Psihoze(kao pomoćno sredstvo i dopunska terapija)

▪Bolesti zavisnosti

▪Poremećaji ličnosti

▪Somatske tegobe(hronični bolni sindrom)

Poremecaji ponasanja kod djece I adolescenata, poremecaji u partnerskim I bracnim relacijama.

 

Ono sto je znacajno u KBT jeste sto klijent ovladava tehnikama I uci se vjestinama kako bi doprinio ukljanjanju ili pak smanjenju odredjenih simptoma, te podsticao licni rast I razvoj, sto doprinosi poboljsanju kvaliteta zivota na licnom , te profesionalnom planu.