O nama

Ko smo mi

Udruženje kognitivne I bihejvioralne terapije Crne Gore ,,MNACBT,, okuplja stručnjake iz oblasti psihologije i psihijatrije, koji su sebi za profesionalni cilj postavili edukaciju stručnjaka iz pomenute oblasti, kako bi na kvalitetan način i pristupili rješavanju određenim psihološkim problemima i psihičkih tegoba , te na taj način negativno se odrazili na ličnom, porodičnom i poslovnom planu.

Udruzenje kognitivne i bihejvioralne terapije Crne Gore “MNACBT” okuplja stručnjake iz oblasti psihologije i psihijatrije, koji su sebi za profesionalni cilj postavili edukaciju stručnjaka iz pomenute oblasti, kako bi na kvalitetan način i pristupili rješavanju određenim psihološkim problemima i psihičkih tegoba , te na taj način negativno se odrazili na ličnom, porodičnom i poslovnom planu.

Osnivač “MNACBT” je Olivera Marković, specijalista medicinske psihologije, kognitivno-bihejvioralni terapeut, ujedno i predsjednica Udruženja “MNACBT je od 2012. godine i punopravni član Evropske asocijacije za kognitivnu i  bihejvioralnu terapiju (EACBT).

Olivera Markovic, rođena je 1978. god.u Stuttgartu. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Banja Luci, dok je specijalizaciju iz medicinske psihologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Unazad 15 godina radi kao psiholog –psihodijagnostičar u Specijalnoj bolnici za psihijatriju, Dobrota u Kotoru. Od 2014. god je načelnik psihološke službe u pomenutoj bolnici.

Od 2008. godine interesovanja je vezuju za kognitivno bihejvioralnu terapiju, posjeduje sertifikat kognitivno-bihejvioralnog terapeuta, koje je stekla u okviru Srpske asocijacije za kognitivnu i bihejvioralnu terapiju u Nišu, kod prof.dr Jezdimira Zdravkovića i doc.dr Olivere Žikić.

Osnivač je kognitivno-bihejvioralnog udruženja u Crnoj Gori i na tom polju njen pionir i predstavnik. Zalagala se da udruženje postane punopravni član Evropske asocijacije kognitivno bihejvioralnih terapeuta, koja broji preko 50 zemalja.U avgustu 2012. god, na  redovnoj sjednici Evropske asocijacije kognitivno bihejvioralnih terapeuta, održanoj u Ženevi, jednoglasnom odlukom njenin članova, Udruženje “MNACBT”  postaje njen punopravni član.

0
+
Član EACBT
0
+
Članica EACBT
0
+
Zadovoljnih klijenata
0
+
Konsultacija

Bila je višegodišnji aktivni član etičkog komiteta Specijalne bolnice za psihijatriju, te predsjednik Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica.

Članica je Organizacionih odbora više Kongresa kako u zemlji , tako i u inostranstvu, a posebno izdvaja Prvi Kongres MNACBT koji je održan u Bečićima u Budvi 2012. god u saradnji sa Srpskim društvom za kognitivnu i bihejvioralnu terapiju i Specijalnom bolnicom za psihijatriju Kotor.

Aktivni je učesnik i predavač na treninzima, seminarima i edukacijama