Edukacija

Trajanje edukacije 4 godine,odn.8 semestara.

Polaznici:psihijatri,psiholozi,defektolozi,pedagozi,socijalni radnici.

Edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije uključuje :

I Teorijski dio

II superviziju i

III završni ispit

 

Teorijski dio sadrži ukupno 500 časova(predavanja,seminari)

  1. Istorijat

2.Teorije učenja(30 časova)

3.Druge teorije ličnosti(10 časova)

4.Biološke osnove bihejvioralno-kognitivne terapije(10 časova)

5.Filogenetske osnove ljudskog ponašanja(10 časova)

6.Generalni principi bihejvioralno-kognitivne terapije(120 časova)

7.Bihejvioralna analiza(10 časova)

8.Specifični poremećaji(bihejvioralno-kognitivni prilaz 200 časova)

a)anksiozni poremećaji

b)depresivni poremećaji

c)hipohondrija

d)seksualni poremećaji

e)sindrom hroničnog zamora

f)dismorfofobični poremećaji

g)trichotilomania

h)poremećaji ishrane

i)adikcija

j)shizofrenija

k)poremećaji ličnosti

l)somatoformni poremećaji

m)hronični sindrom bola

n)drugo

 

9.Specifičnosti bihejvioralno-kognitivne terapije u tretmanu djece,adolescenata i gerijatrijskih pacijenata(60 časova)

10.Grupna bihejvioralno-kognitivna psihoterapija(10 časova)

11.Metodologija i istraživački projekti(10 časova)

12.Etički problemi(10 časova)

Supervizija

a.200 časova supervizije

b.minimum 8 pacijenata u tri različite oblasti

c.3 slučaja ,,close supervision,,(audio i video trake sa seansi,neposredni monitoring supervizora)

d.2 pisana slučaja(2000-4000 riječi)