Author - Olivera M

Svjetski kongres u Berlinu

Berlin! U najavi je svjetski Kongres bihejvioralnih i kognitivnih terapija, koji ce se odrzati u Berlinu ,17-20 Jula 2019 Više o Kongresu na sajtu . www.wcbct2019.org)


Postavila Komentara: 0 4

Godisnji evropski Kongres – Sofija

Godisnji evropski Kongres bihejvioralnih i kognitivnih terapija, Sofija , 5-8 Septembar 2018 www.eabct2018.org


Postavila Komentara: 0 2