Kongresi

Kongresi koji slijede

Svjetski kongres u Berlinu

Berlin! U najavi je svjetski Kongres bihejvioralnih i kognitivnih terapija, koji ce se odrzati u Berlinu ,17-20 Jula 2019.

Više o Kongresu na sajtu . www.wcbct2019.org

Godišnji evropski Kongres – Sofija

Godišnji evropski Kongres bihejvioralnih i kognitivnih terapija, Sofija , 5-8 Septembar 2018

www.eabct2018.org