Edukacija

Edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije.

Trajanje edukacije 4 godine, odnosno 8. semestara.

Polaznici: psihijatri, psiholozi, defektolozi, pedagozi, socijalni radnici.

Edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije uključuje :

   I Teorijski dio

  II Supervizija

 III Završni ispit

Teorijski dio sadrži ukupno 500 časova (predavanja, seminari)

Uvod

(30 časova)

(10 časova)

(10 časova)

(10 časova)

(120 časova)

(10 časova)

(200 časova)

a) anksiozni poremećaji

b) depresivni poremećaji

c) hipohondrija

d) seksualni poremećaji

e) sindrom hroničnog zamora

f) dismorfofobični poremećaji

g) trichotilomania

h) poremećaji ishrane

i) adikcija

j) shizofrenija

k) poremećaji ličnosti

l) somatoformni poremećaji

m) hronični sindrom bola

n) drugo

(60 časova)

(10 časova)

(10 časova)

(10 časova)

Supervizija

a. 200 časova supervizije

b. minimum 8 pacijenata u tri različite oblasti

c. 3 slučaja “close supervision” (audio i video trake sa seansi, neposredni monitoring supervizora)

d. 2 pisana slučaja (2000-4000 riječi)

Edukacija