Aktivnosti

Udruženje   svoje ciljeve i zadatke sprovodi kroz aktivnosti koje uključuju edukaciju stručnjaka(psihijatri,psiholozi,defektolozi) iz oblasti kognitivno bihejvioralne psihoterapije,sprovodjenje naučno istraživačkih projekata sa ciljem doprinosa teorije i prakse ovog terapijskog modaliteta,te razvijanju praktične primjene paketa tehnika i mjera u psihoterapijskim intervencijama.Aktivnosti imaju za cilj  organizaciju kongresa ,seminara te povezivanju i uspostavljanju saradnje sa sličnim organizacijama i udruženjima iz zemlje i inostranstva .