Stručnjaci iz oblasti psihologije i psihijatrije

Punopravni član "EACBT"

Evropska asocijacija za kognitivnu i  bihejvioralnu terapiju

Nazovite nas
Tel: 067 240 247

- O Nama

Udruženje kognitivne i bihejvioralne terapije Crne Gore ,,MNACBT,, okuplja stručnjake iz oblasti psihologije i psihijatrije, koji su sebi za profesionalni cilj postavili edukaciju stručnjaka iz pomenute oblasti, kako bi na kvalitetan način i pristupili rješavanju određenim psihološkim problemima i psihičkih tegoba , te na taj način negativno se odrazili na ličnom, porodičnom i poslovnom planu.

  • Poremećaji raspoloženja
  • Seksualni poremećaji
  • Poremećaji ishrane
  • Konverzivni poremećaji
  • Psihoze
  • Bolesti zavisnosti
  • Poremećaji ličnosti
  • Somatske tegobe
0
+
godina član EACBT
0
+
Ukupno članica EACBT
0
+
Zadovoljnih klijenata
0
+
Konsultacija

Novosti

9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies

COGNITIVE AND BEHAVIOURAL THERAPIES AT THE CROSSROADS 17-20th July 2019 The CityCube, Berlin, Germany E-NEWS october 2018 .


Postavila Komentara: 0 4

Svjetski kongres u Berlinu

Berlin! U najavi je svjetski Kongres bihejvioralnih i kognitivnih terapija, koji ce se odrzati u Berlinu ,17-20 Jula 2019 Više o Kongresu na sajtu . www.wcbct2019.org)


Postavila Komentara: 0 4

Edukacija

Kognitivno bihejvioralna terapija

- O osnivaču "MNACBT"